عدم تغییر در ترکیب پرسپولیس برای دیدار بعدی/ نیمکت نشینی ادامه دار کاپیتان

عدم تغییر در ترکیب پرسپولیس برای دیدار بعدی/ نیمکت نشینی ادامه دار کاپیتان
کاپیتان اول پرسپولیس در بازی هفته چهارم تیمش در لیگ برتر نیز نیمکت نشین خواهد بود.

عدم تغییر در ترکیب پرسپولیس برای دیدار بعدی/ نیمکت نشینی ادامه دار کاپیتان