عجیب ولی واقعی/ ستاره استقلال با استوک مهدی طارمی مطرح شد!

عجیب ولی واقعی/ ستاره استقلال با استوک مهدی طارمی مطرح شد!
مهدی قائدی پدیده ایرانجوان بوشهر و لیگ دسته اول کشور که به تازگی با استقلال تهران قرارداد بسته است رفیق صمیمی مهدی طارمی است.

عجیب ولی واقعی/ ستاره استقلال با استوک مهدی طارمی مطرح شد!