عجب قانون عجیب و غریبی

عجب قانون عجیب و غریبی
پارس جنوبی تا روزی که در لیگ یک بود می توانست برای تیم هزینه کند و اکنون می تواند برای تیم ووشو و فوتبال ساحلی خود هزینه کند اما برای تیم لیگ برتری اش نه!

عجب قانون عجیب و غریبی