ظریف: قدس، عربی و اسلامی باقی می ماند

ظریف: قدس، عربی و اسلامی باقی می ماند
ظریف در توئیتش نوشت: اگر نیمی از پول هایی را که برخی حاکمان منطقه برای حمایت از تروریسم، افراطی گری، فرقه گرایی و تحریک علیه همسایگان خرج کردند، برای آزادسازی فلسطین هزینه می کردند، امروز شاهد گزافه گویی آمریکا نبودیم.

ظریف: قدس، عربی و اسلامی باقی می ماند