طوفان و سیل در امریکا جان 11 تن را گرفت

طوفان و سیل در امریکا جان 11 تن را گرفت
وزش طوفان هاي قدرتمند و سیل در چند روز گذشته در مناطق جنوبي آمريكا سبب ويراني هاي گسترده و كشته شدن دست كم 11 تن شد.

طوفان و سیل در امریکا جان 11 تن را گرفت