ضربه‌ای که برانکو به منشا زد

ضربه‌ای که برانکو به منشا زد
برانكو عادت ندارد بعد از مسابقات تيمش به‌طور خاص راجع به يك بازيكن ويژه صحبت كند.

ضربه‌ای که برانکو به منشا زد