صعود ذوب آهن به لیگ قهرمانان آسیا

صعود ذوب آهن به لیگ قهرمانان آسیا
ذوب آهن، چهارمین سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا را به خود اختصاص داد.

صعود ذوب آهن به لیگ قهرمانان آسیا