صعود تیم ملی شیلی به دیدار پایاني با درخشش کلوديو براوو

صعود تیم ملی شیلی به دیدار پایاني با درخشش کلوديو براوو
تیم ملی فوتبال شیلی در نخستین دیدار نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها در روسیه، با شکست پرتغال به دیدار پایانی این مسابقات راه یافت.

صعود تیم ملی شیلی به دیدار پایاني با درخشش کلوديو براوو