صدور کارت بازی برای بازیکن جدید استقلال

صدور کارت بازی برای بازیکن جدید استقلال
مهاجم جوانان تیم فوتبال استقلال از این پس در ترکیب تیم شفر پا به توپ می شود.

صدور کارت بازی برای بازیکن جدید استقلال