صدور حکم اعدام برای یک عامل موساد/ محکومیت عوامل باند فساد و فحشاء

صدور حکم اعدام برای یک عامل موساد/ محکومیت عوامل باند فساد و فحشاء
دادستان تهران از صدور حکم اعدام در خصوص یک عامل موساد و متلاشی شدن یک شبکه سازمان‌یافته از عوامل انتقال دختران برای فساد و فحشا به خارج خبر داد.

صدور حکم اعدام برای یک عامل موساد/ محکومیت عوامل باند فساد و فحشاء