صداهای اضافه حذف شد/ نقش منتظری در بازگشت جباری به استقلال

صداهای اضافه حذف شد/ نقش منتظری در بازگشت جباری به استقلال
مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقلال که چند روز قبل به جمع آبی پوشان اضافه شده بود نقش تاثیرگذاری در بازگشت مجتبی جباری داشته است.

صداهای اضافه حذف شد/ نقش منتظری در بازگشت جباری به استقلال