شکست یاران آزمون و شکاری برابر حریف نروژی

شکست یاران آزمون و شکاری برابر حریف نروژی
تیم روبین‌کازان روسیه در حضور ۲ بازیکن ایرانی خود برابر تیم ترومس نروژ شکست را پذیرا شد.

شکست یاران آزمون و شکاری برابر حریف نروژی