شکایت رسمی مهدی رحمتی از پرسپولیسی جنجال برانگیز

شکایت رسمی مهدی رحمتی از پرسپولیسی جنجال برانگیز
دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال، رسما از مهرداد میناوند شکایت کرد.

شکایت رسمی مهدی رحمتی از پرسپولیسی جنجال برانگیز