شکایت رسمی خالد شفیعی از تراکتورسازی به AFC + عکس

شکایت رسمی خالد شفیعی از تراکتورسازی به AFC + عکس
مدافع پیشین تیم فوتبال تراکتورسازی رسماً از این باشگاه شکایت کرد.

شکایت رسمی خالد شفیعی از تراکتورسازی به AFC + عکس