شوک مسلمان به اردوی پرسپولیس / درخواست عجیب شاگردان برانکو از لیدرها

شوک مسلمان به اردوی پرسپولیس / درخواست عجیب شاگردان برانکو از لیدرها
وضعیت هافبک و مهندس خط میانی سرخ ها برای بازی با الاهلی در هاله ای از ابهام است.

شوک مسلمان به اردوی پرسپولیس / درخواست عجیب شاگردان برانکو از لیدرها