شوک عجیب برانکو به هواداران؛ پل یانسکی و پریمیوف را برمی‌گردانم!

شوک عجیب برانکو به هواداران؛ پل یانسکی و پریمیوف را برمی‌گردانم!
حضور مجدد پرسپولیس در اردوی آماده سازی اوکراین باعث نگرانی هواداران این تیم بابت خریدی نافرجام دیگری از این کشور شده است.

شوک عجیب برانکو به هواداران؛ پل یانسکی و پریمیوف را برمی‌گردانم!