شوک در اردوی آبی ها/ آغاز استقلال در لیگ قهرمانان آسیا با ۳ امتیاز منفی!

شوک در اردوی آبی ها/ آغاز استقلال در لیگ قهرمانان آسیا با ۳ امتیاز منفی!
شکایت یک بازیکن از استقلال شاید منجر به این شود که استقلال لیگ قهرمانان را با ۳ امتیاز منفی آغاز کند.

شوک در اردوی آبی ها/ آغاز استقلال در لیگ قهرمانان آسیا با ۳ امتیاز منفی!