شوک در اردوگاه آبی/ آب پاکی سوپراستار استقلال روی دست منصوریان!

شوک در اردوگاه آبی/ آب پاکی سوپراستار استقلال روی دست منصوریان!
تابستان رسید تا بار دیگر پروسه جدایی ملی پوش استقلال و حضور این بازیکن در باشگاه های خارجی نقل محافل خبری شود.

شوک در اردوگاه آبی/ آب پاکی سوپراستار استقلال روی دست منصوریان!