شهرفرنگ/ معادله پیچیده اکران

شهرفرنگ/ معادله پیچیده اکران
آیا اکران فیلمها به درستی و البته با عدالت صورت می گیرد؟ آیا نحوه اکران می تواند روی فروش فیلم ها تاثیرگذار باشد؟ پاسخ به این سوالات در برنامه شهرفرنگ 27 مهر 96 ببینید.

شهرفرنگ/ معادله پیچیده اکران