شهباززاده منتظرعقد قرارداد با استقلال/برانکو هم او را می خواهد!

شهباززاده منتظرعقد قرارداد با استقلال/برانکو هم او را می خواهد!
دایی باز هم در سایپا خواهان شهباززاده شده. سپاهان هم با کرنچار به دنبال جذب شهباززاده است.

شهباززاده منتظرعقد قرارداد با استقلال/برانکو هم او را می خواهد!