شمخانی: بحرانهای منطقه طراحی آمریکا و صهیونیست است

شمخانی: بحرانهای منطقه طراحی آمریکا و صهیونیست است
شیخ همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و نایب رئیس پارلمان این کشور بعداز ظهر امروز با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و در خصوص مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه گفتگو کرد.

شمخانی: بحرانهای منطقه طراحی آمریکا و صهیونیست است