شماره پیراهن بازیکنان جدید استقلال/ پیراهن شماره 9 بر تن شجاعیان

شماره پیراهن بازیکنان جدید استقلال/ پیراهن شماره 9 بر تن شجاعیان
شماره پیراهن بازیکنان جدید استقلال در لیگ هفدهم مشخص شد.

شماره پیراهن بازیکنان جدید استقلال/ پیراهن شماره 9 بر تن شجاعیان