شرط عجیب و غریب استقلالی‌ها برای بمب نقل و انتقالات

شرط عجیب و غریب استقلالی‌ها برای بمب نقل و انتقالات
مسئولان تیم فوتبال استقلال برای فسخ قرارداد جباروف شرط عجیبی در نظر گرفته اند.

شرط عجیب و غریب استقلالی‌ها برای بمب نقل و انتقالات