شبیه‌ سازی شرایط مرگ

شبیه‌ سازی شرایط مرگ
محققان دانشگاه بارسلونا نخستین بار با استفاده از واقعیت مجازی موفق به شبیه‌ سازی شرایط مرگ شدند.
۱۷:۰۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ بهمن


شبیه‌ سازی شرایط مرگ