شانس جهانی شدن ایران و چین در روز چهارم

شانس جهانی شدن ایران و چین در روز چهارم
تیم ملی ایران در سومین بازی خود به مصاف قزاقستان خواهد رفت که در صورت پیروزی، حضور خود را در رقابت های قهرمانی جهان مسجل خواهد کرد.

شانس جهانی شدن ایران و چین در روز چهارم