شارژ موبایل با لباس تان!

شارژ موبایل با لباس تان!

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۳۵

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

ظهور فناوری های موبایل، موجب افزایش نیاز کاربران به منابع قابل حمل انرژی شده است و ظاهرا ساده ترین راهکار این است که منبع انرژی مورد نیاز به عنوان بخشی از لباس های روزمره، توسط کاربران پوشیده شود.
تولید فناوری مناسب برای انجام این کار مستلزم پیشرفت های جدید در زمینه تجهیزات الکترونیکی انعطاف پذیری است که هم قابلیت جذب انرژی و هم قابلیت ذخیره آن را در اختیار بگذارند.
محققان دانشگاه فلوریدای مرکزی برای این منظور نوعی پارچه هوشمند تولید کردند که در آن رشته های نازک و انعطاف پذیری از جنس مس در میان تار و پود پارچه قرار دارد و قادر است نقش سلول خورشیدی و باتری را برعهده بگیرد. …

شارژ موبایل با لباس تان!