شادی مردم از بارش برف زمستانی

شادی مردم از بارش برف زمستانی
برف و باران بیشتر مناطق نیمه غربی کشور را فرا گرفت. مدارس بیشتر مناطق برفی هم امروز به علت شدت بارش، سرما و لغزندگی معابر تعطیل شد.

شادی مردم از بارش برف زمستانی