شاخص بورس از 94 هزار واحد گذشت

شاخص بورس از 94 هزار واحد گذشت
شاخص کل بورس با افزایش 1322 واحدی نسبت به روز چهارشنبه، به رقم 94 هزار و 606 واحد رسید.

شاخص بورس از 94 هزار واحد گذشت