سیف: قیمت دلار کاهشی است

سیف: قیمت دلار کاهشی است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که قیمت دلار سیر کاهشی دارد گفت: هیچ رئیس بانک مرکزی ای نرخ دلار را اعلام نمی کند و اصولا سوال درباره نرخ دلار هم رسمی غیر معمول است که فقط در در کشور ما مطرح می شود.

سیف: قیمت دلار کاهشی است