سوژه جنجالی استقلال در روزهای آینده/ قربانی‌شدن ناخواسته گزینه‌های کلیدی منصوریان

سوژه جنجالی استقلال در روزهای آینده/ قربانی‌شدن ناخواسته گزینه‌های کلیدی منصوریان
با توجه به بازگشت مجتبی جباری به استقلال به نظر می رسد باید 2 بازیکن این تیم در لیست خروجی منصوریان قرار بگیرند.

سوژه جنجالی استقلال در روزهای آینده/ قربانی‌شدن ناخواسته گزینه‌های کلیدی منصوریان