سوانح سانچی و پلاسکو را هم گردن وکیل مهدی طارمی است!

سوانح سانچی و پلاسکو را هم گردن وکیل مهدی طارمی است!
دایی راست می‌گوید. بین انبوه حرف‌های ناخوشایندی که مهدی طارمی دوشنبه‌شب زد.

سوانح سانچی و پلاسکو را هم گردن وکیل مهدی طارمی است!