سقوط یک فروند هواپیمای روسیه در سوریه با 32 سرنشین

سقوط یک فروند هواپیمای روسیه در سوریه با 32 سرنشین
یک فروند هواپیمای ترابری روسیه در پایگاه هوایی این کشو درسوریه سقوط کرد.

سقوط یک فروند هواپیمای روسیه در سوریه با 32 سرنشین