سعودی یکی از ریشه‌های ناامنی در منطقه است

سعودی یکی از ریشه‌های ناامنی در منطقه است
دستیار ارشد فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه ایران، سوریه و عراق را به آرامش و امنیت رساند، گفت: کشورهایی مانند سعودی که نوکر آمریکا هستند، به یکی از ریشه‌های نا امنی در این منطقه تبدیل شده‌اند.

سعودی یکی از ریشه‌های ناامنی در منطقه است