سریع و خوش مزه اما …!

سریع و خوش مزه اما …!
با وجود تبلیغات فراوان درباره فست فودها و مضرات آنها، چرا همچنان شاهد استقبال مردم از این خوراکی مضر هستیم؟

سریع و خوش مزه اما …!