سرمایه‌گذاری ۱۱میلیارد دلاری خارجی‌ها در ایران

سرمایه‌گذاری ۱۱میلیارد دلاری خارجی‌ها در ایران
مدیرکل سرمایه‌ گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور از ابتدای دولت یازدهم را 1۱ میلیارد دلار اعلام کرد.

سرمایه‌گذاری ۱۱میلیارد دلاری خارجی‌ها در ایران