سردار دهقان: هرگونه تهدیدی را به شدیدترین وجه پاسخ خواهیم داد

سردار دهقان: هرگونه تهدیدی را به شدیدترین وجه پاسخ خواهیم داد
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: حمله موشکی اخیر بخش کوچکی از واکنش ایران به اقدام تروریستی داعش و حامیانش است.

سردار دهقان: هرگونه تهدیدی را به شدیدترین وجه پاسخ خواهیم داد