سردار آزمون به رکورد فرشاد پیوس رسید

سردار آزمون به رکورد فرشاد پیوس رسید
مهاجم جوان تیم ملی در بیست و پنجمین بازی خود به رکورد گلزنی فرشاد پیوس رسید و در جایگاه ششم برترین گلزنان تاریخ فوتبال ایران قرار گرفت.

سردار آزمون به رکورد فرشاد پیوس رسید