ستاره پرسپولیس وقتى كودك بود + عکس

ستاره پرسپولیس وقتى كودك بود + عکس
كمال كاميابى نيا در پست جدید فضای مجازیش عکسی از کودکی خود را منتشر کرد.

ستاره پرسپولیس وقتى كودك بود + عکس