ستاره دربی 84، دربی 85 را از دست داد

ستاره دربی 84، دربی 85 را از دست داد
هافبک دفاعی استقلال به دلیل مصدومیت نمی تواند در دربی 85 برای تیمش به میدان برود.

ستاره دربی 84، دربی 85 را از دست داد