ستاره استقلال از لیست خرید تیم قطری خط خورد/ توافق با بمب پرسپولیسی به مبلغ 460هزارد لار

ستاره استقلال از لیست خرید تیم قطری خط خورد/ توافق با بمب پرسپولیسی به مبلغ 460هزارد لار
در حالي كه برخي پرسپوليسي‌ها اميدوار بودند سروش رفيعي بدون امضاي قرارداد از قطر به ايران برگردد اما اتفاق ديگري افتاد.

ستاره استقلال از لیست خرید تیم قطری خط خورد/ توافق با بمب پرسپولیسی به مبلغ 460هزارد لار