ستاره‌ حاشیه‌ساز در آستانه اخراج از تیم سرشناس

ستاره‌ حاشیه‌ساز در آستانه اخراج از تیم سرشناس
سرمربی خارجی تیم لیگ برتری بعد از تحرکاتی که بازیکنان ستاره‌اش در اعتراض به نیمکت نشینی داشته، قصد دارد تصمیمی جدی در قبال او بگیرد و احتمال کنار گذاشتنش زیاد است.

ستاره‌ حاشیه‌ساز در آستانه اخراج از تیم سرشناس