سبقت شفر از منصوریان

سبقت شفر از منصوریان
استقلال با چهار گل نفت آبادان را شكست داد و اين نتيجه يادآور برد مشابه فصل قبل عليرضا منصوريان برابر همين تيم بود.

سبقت شفر از منصوریان