ساعت بازی افتتاحیه و ۶ بازی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه تغییر کرد

ساعت بازی افتتاحیه و ۶ بازی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه تغییر کرد
فدراسیون جهانی فوتبال از تغییر زمان برگزاری نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۱۸ و جابجایی ساعت ۶ بازی دیگر خبر داد.

ساعت بازی افتتاحیه و ۶ بازی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه تغییر کرد