سازمان ملل با هر اقدامی که منجر به تضعیف برجام شود مقابله کند

سازمان ملل با هر اقدامی که منجر به تضعیف برجام شود مقابله کند
این اظهارات نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل بود که از این سازمان خواست در ایفای نقش گزارشگری خود در خصوص برجام رویکرد سازنده­ تری اتخاذ کند.

سازمان ملل با هر اقدامی که منجر به تضعیف برجام شود مقابله کند