ساخت پلاستیک بی زیان

ساخت پلاستیک بی زیان
یک مخترع اندونزیایی راه حلی برای بحران انباشت کیسه های پلاستیکی در محیط زیست یافته است.
۰۷:۳۴ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۱ بهمن


ساخت پلاستیک بی زیان