ساخت عضله مصنوعی با رشته های نایلون

ساخت عضله مصنوعی با رشته های نایلون

زمان دریافت خبر: شنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۴۴

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش سرویس گوناگون جام نیوز ، این عضلات مصنوعی که در یک فرآیند نسبتا ساده با استفاده از فیبرهای نایلون تولید می شوند، نسبت به گرما با تغییر ضخامت و طول واکنش نشان می دهند.
محققان در جریان آزمایش ها دریافتند که این رشته های نایلونی پس از 100 هزار چرخه تغییر اندازه، کارآیی خود را از دست نمی دهند و قابلیت 17 بار انقباض و انبساط را در هر ثانیه دارند.
پیش از این نیز تحقیقاتی به منظور تولید عضلات مصنوعی با استفاده از رشته های نایلونی انجام شده است. اما تاکنون برای تحریک رشته های نایلونی به منظور شبیه سازی عملکرد عضلات از سیم پیچ و محرک های خطی استفاده شده است و تنها برخی از قابلیت …

ساخت عضله مصنوعی با رشته های نایلون