زندگی در جهنم

زندگی در جهنم
امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانسه با هدف جلوگيري از ورود آوارگان تلاش مي كند آنها را از آب، بهداشت و نظافت محروم كند.

زندگی در جهنم