زمان نگرانی درباره راش پوستی

زمان نگرانی درباره راش پوستی

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۲۱

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

آفتاب نیوز : راش ها همواره خطرناک نیستند، اما برخی از آنها می توانند این گونه باشند.
چه زمانی باید درباره یک راش نگران باشید؟
وقتی به این اشاره می شود که چه زمانی باید نگران شد، اساسا مواقعی مد نظر قرار می گیرد که بهتر است به پزشک مراجعه کنید و یا حتی فوری باید این کار را انجام دهید. حتی در موارد دیگر، مراجعه به پزشک زمانی که دچار نگرانی شده اید، همواره بهترین گزینه است.
راش در بزرگسالان: چه زمانی جای نگرانی وجود دارد؟
در این دسته سه نوع راش اصلی باید مد نظر قرار بگیرند که در میان بزرگسالان نسبتا شایع هستند.
زونا …

زمان نگرانی درباره راش پوستی