رکوردهای جدید آقای گل پرسپولیس

رکوردهای جدید آقای گل پرسپولیس
در ابتدای فصل همه منتظر هت‌تریک طارمی در آقای گلی بودند اما این روزها با گذشت 21 هفته از لیگ برتر نه خبری از طارمی در پرسپولیس است و نه منشا در جمع گلزنان برتر لیگ قرار دارد.

رکوردهای جدید آقای گل پرسپولیس