رونمایی از گزینه جدید مدنظر هیات مدیره برای جایگزینی منصوریان/ چهره مطرح ایتالیایی سرمربی استقلال می شود؟

رونمایی از گزینه جدید مدنظر هیات مدیره برای جایگزینی منصوریان/ چهره مطرح ایتالیایی سرمربی استقلال می شود؟
هیئت مدیره استقلال در حالی قرار بود امروز تشکیل جلسه دهد که برخی اعضا سرمربی پیشین العین و الشباب را برای جانشینی منصوریان نظر دارند،

رونمایی از گزینه جدید مدنظر هیات مدیره برای جایگزینی منصوریان/ چهره مطرح ایتالیایی سرمربی استقلال می شود؟